با انتخاب دوره از 30 ساعت بازآموزی بصورت مجازی بهره ببرید

 این دوره بصورت بازآموزی نیز میتواند منظور میگردد

هزینه 23000  تومان بابت ثبت نام پرتال به مبلغ دوره اضافه میگردد

مبلغ (تومان) عنوان
138000 دوره کاربر پرتال

اطلاعات مشتری
نام و نام خانوادگی :
تلفن تماس :
ایمیل:
آدرس و کد پستی:
توضیحات :