مجتمع آموزشی آبتین یک مجتمع آموزشی دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور است که از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه آموزش  در رشته های فناوری اطلاعات و رایانه ، حسابداری ،مالی و بازرگانی ،مدیریت وخدمات آموزشی  ، عمران و معماری آغاز و با داشتن رتبه درجه یک از سازمان مدیریت برنامه ریزی از سال 1382 الی 1384 آموزش کارکنان دولت را در طرح تکفا انجام داده و نیز عضو گروه آlوزشی امید و طرح حکمت در زمینه آموزش به نوجوانان و خانواده های نظامی و لشکری بوده و افتخار آموزش به ارگانها و کارکنان را تحت مهارتهای خاص داشته است .از افتخارات این مجتمع آموزشی داشتن مدیر نمونه استانی در 3 دوره و همکاری با مرکز تربیت و پژوهشگری مربی  و نیز عضویت و هییت رییسه انجمن آموزشگاههای آزاد و هییت نظارت استان میباشد .

در راستای گسترش و همگام با طرح و شیوه نامه آموزش مجازی سازمان فنی و حرفه ای افتخار اولین آموزشگاه و سامانه مجازی فنی و حرفه ای  در حرفه های تایید شده  سازمان در استان فارس را دارد . اعضا و کادر آموزشی این مجتمع مدرسین با سابقه ای تدریس 15 تا 25  ساله  هستند و منشور اخلاقی این مجتمع  ارائه خدمات آموزشی با بهترین کیفیت میباشد .